Suki & BBQ Sauce TUTIYA X OKINO Brand

45 ฿

น้ำจิ้มสุกี้และบาร์บีคิว ตรา ทุติยา โอกิโนะ

ขนาด 240 กรัม

น้ำจิ้มสุกี้สไตล์กวางตุ้งที่มีรสชาติเข้มข้น มีกลิ่นหอมของน้ำมันงาที่เป็นเอกลักษณ์ กลมกล่อม หอม อร่อยเข้ม ดั่งใจ ใช้ในการรับประทานสุกี้ยากี้ ชาบู บาร์บีคิว อาหารปิ้งย่าง

Suki & BBQ Sauce TUTIYA X OKINO Brand

2,990 ฿

น้ำจิ้มสุกี้และบาร์บีคิว ตรา ทุติยา โอกิโนะ

ขนาด 240 กรัม จำนวน 96 ขวด

น้ำจิ้มสุกี้สไตล์กวางตุ้งที่มีรสชาติเข้มข้น มีกลิ่นหอมของน้ำมันงาที่เป็นเอกลักษณ์ กลมกล่อม หอม อร่อยเข้ม ดั่งใจ ใช้ในการรับประทานสุกี้ยากี้ ชาบู บาร์บีคิว อาหารปิ้งย่าง

Suki Dipping Sauce OKINO Brand 400 g.

2,890 ฿

น้ำจิ้มสุกี้ ตรา โอกิโนะ

ขนาด 400 กรัม จำนวน 48 ขวด

ใช้เป็นน้ำจิ้มเนื้อสัตว์ ผัก ในการรับประทานสุกี้ยากี้ ชาบู บาร์บีคิว อาหารปิ้งย่าง

Suki Dipping Sauce OKINO Brand 800 g.

1,990 ฿

น้ำจิ้มสุกี้ ตรา โอกิโนะ

ขนาด 800 กรัม จำนวน 24 ขวด

ใช้เป็นน้ำจิ้มเนื้อสัตว์ ผัก ในการรับประทานสุกี้ยากี้ ชาบู บาร์บีคิว อาหารปิ้งย่าง

Close menu
Close menu